Samsung Display Roadmap Ultra HD

Die Samsung Dis­play sieht ein Ultra HD Dis­play für mobi­le End­ge­rä­te im Jahr 2015 vor.

Bewer­te die­sen Arti­kel